Webstyle produced NavBar

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 20.11.2009

Webstyle produced NavBar

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski

Współfinansowanie konferencji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy * Urząd Miasta Bydgoszczy *Pełnomocnik Rządu RFN ds. Kultury i Mediów Minister Stanu Bernd Neumann* Referat ds. Kultury b. Ziem Prus Zachodnich

ORGANIZATORZY:

Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy
Katedra Germanistyki UKW
Institut für Auslandsbeziehungen

stat4u

www.mur-polskie-konteksty.ukw.edu.pl

webmaster: Krzysztof Okoński